top of page

Pasii de Urmat pentru Incadrarea din Sursa Externa in Politie - 2024

Actualizată în: 4 iul.

Poliția Română anunță pentru toamna lui 2024 concursuri pentru ocuparea mai multor posturi de agenți de poliție prin încadrare directă fără limită de vârstă, conform unui anunț oficial al guvernului. Procesul necesită respectarea anumitor pași și îndeplinirea unor criterii specifice. Dacă îți dorești să participi la următoarele recrutări și să fii primul care află de ele, înscrie-te în grupurile de WhatsApp create de către Sindicatul Național al Polițiștilor Smart Pol.


Iată ghidul complet pentru Incadrarea din Sursa Externa in Politie:


1. Verificarea Condițiilor de Participare

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • Să aibă cetățenia română și domiciliul în România.

 • Să cunoască limba română, scris și vorbit.

 • Să aibă Bacul.

 • Să aibă capacitate deplină de exercițiu.

 • Să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic.

 • Să aibă minimum 18 ani împliniți.

 • nu aibă antecedente penale și să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni.

 • Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani.

 • Să nu desfășoare activități de poliție politică.

 • Să nu aibă tatuaje pe cap și pe gât.

 • Să aibă Permis de conducere cat B.

Incadrarea din Sursa Externa in Politie

2. Înscrierea la Concurs

Înscrierea se realizează online prin trimiterea documentelor necesare la adresa specificată în anunț. Documentele obligatorii includ:

 • Cererea de înscriere.

 • Curriculum Vitae (modelul comun european).

 • Copii ale documentelor de studii.

 • Copie act identitate.

 • Copie carnet de muncă sau alte documente care atestă vechimea în muncă.

 • Copie certificat de naștere și, dacă este cazul, copie certificat de căsătorie sau hotărâre judecătorească privind starea civilă.

 • Autobiografie scrisă de mână, semnată și datată.

 • Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția.

 • Fotografie color tip portret (9x12).

 • Adeverință medicală de la medicul de familie.

 • Aviz psihologic.

 • Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.

 • Copie permis de conducere categoria „B”.3. Verificarea și Validarea Dosarelor pentru Incadrarea din Sursa Externa in Politie

După depunerea dosarelor, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii acestora. Candidații ale căror dosare nu sunt complete sau corect întocmite vor fi informați și li se va oferi posibilitatea de a remedia problemele.


4. Probă Sportivă - Traseu Aplicativ

Proba de evaluare a performanței fizice are caracter eliminatoriu și constă în parcurgerea unui traseu practic-aplicativ. Candidații trebuie să îndeplinească baremul minim pentru a fi declarați „promovat”.


5. Proba Scrisă

Candidații care trec de proba fizică vor susține un test scris, de tip grilă, care verifică cunoștințele de specialitate. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obțină minimum nota 7,00. Dacă vrei să fi sigur de o notă cât mai bună te așteptăm la pregătire în grupurile de WhatsApp create de către Sindicatul Național al Polițiștilor Smart Pol.(Link)


6. Contestații și Departajare

Candidații pot contesta rezultatul obținut la fiecare probă în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. În cazul unor egalități la nota finală, departajarea se va face printr-un interviu structurat pe subiecte profesionale.


7. Examinare Medicală și Evaluare Psihologică

Candidații declarați „admis” la proba scrisă vor fi supuși unei examinări medicale și unei evaluări psihologice realizate de structurile de specialitate ale MAI.


8. Încadrarea și Finalizarea Procedurii

Candidații care au promovat toate etapele concursului vor fi încadrați în funcția pentru care au aplicat. Aceștia trebuie să depună toate documentele solicitate în original pentru certificarea conformității cu copiile depuse anterior.

Pentru mai multe detalii și actualizări, te așteptăm în grupurile de WhatsApp.(Link)


6.051 afișări2 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

2 Comments


Andrei Coman
Andrei Coman
acum 20 ore

Am facultatea terminată și masterul cu 10 . Facultatea în Stiințe Economice și Masterul în Administratea afacerilor. Am șanse la un loc în poliție la vârsta de 37 ani . Vă mulțumesc !

Like

Mă interesează și pe mine un post la angajări din sursa externa in politie 2024.Va mulțumesc frumos.

Like
bottom of page